עמוד:71

מי אמר ? כּתב וּ מציל , צלם א וֹ ציר . • צ ִל ַמת ִי א ֶת ה ַיל ָד ִים בּ ַ ח ֲג ִיג ָה . • צ ִי ַרת ִי פּר ָח ִים בּ ִ צב ָע ִים בּה ִיר ִים . • שׁ ָ מ ַרת ִי ע ַל ה ַמ ִתר ַח ֲצ ִים בּ ַ י ָם . סדר וּ את המלים למ שׁפּ ָ טים . שׁ ֶ ל נ ִשׁבּר ָה מ ִינ ִי ה ַצ ַל ַח ַת ה ַצ ַל ַח ַת ל ַי ָם א ֶת ל ָק ַח ה ַס ִיר ָה ה ַמ ַצ ִיל ה ַמ ַצ ִיל בּ ַ ח ֲג ִיג ָה א ֶת א ִמ ָא ה ַיל ָד ִים צ ִלמ ָה א ִמ ָא צירה בּצבעים תמר החדשׁים ת ָמ ָר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר