עמוד:68

כּתב וּ כּל מלה בּמקוֹם המתאים . ח ַם ק ַר בּ ָ ר ָ ד • ג ַל ְג ַל - י ָם • ח ַם • מ ְע ִיל • ר ְע ָמ ִים שׁ ִ מ ְ שׁ ִ י ָה • ע ֲנ ָב ִים • ק ַר • ס ַנ ְד ָל ִים • בּ ְ ר ָק ִים י שׁ מלה כּזאת בּעברית ? כּתב וּ י שׁ א וֹ אין . ע ָנ ָן , בּ ָ ר ָד , ר ַע ַם , בּ ָ ר ָק , עננים . בּרדים . רעמים . בּרקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר