עמוד:67

מי אני ? מתח וּ קו מכּל משׁפּט לציוּר המתאים . יללתי קראתי לאמא כּסיתי את בּר ס ַמנ וּ ליד הת שׁ וּבה הנכוֹנה לכל שׁאלה . • למה בּר לֹא נרדם ? כּי היתה סערה . כּי היתה מסבּה . • למה אמא קמה בּלילה ? כּי תמר קראה לה . כּי בּר קרא לה . • למה מיני יללה ? כּי היא שׁמעה את אמא ואת אבּא . כּי היא שׁמעה את הרעמים ואת הבּרד . • מי פּחד בּלילה ? רק בּר . גם בּר וגם מיני . ר ַק מ ִינ ִי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר