עמוד:63

כּתב וּ את המלים , כּמ וֹ בּדגמה . יׇד ַ בּ ִ ר ַ ר גל כּ ַ י ִם לחׇי ַ יׇד ַי ִם צבע וּ לפי ההוֹראוֹת . ר ַגל ַי ִם י ָד ַי ִם בּ ִ ר כּ ַ י ִם לח ָי ַי ִם נ ַע ֲל ַי ִם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר