עמוד:62

מה חסר בּמלה ? השׁלימ וּ י , די א וֹ בי , כּמ וֹ בּדגמה . בּ ַ י ִת בּג ָ ם ע ֲנ ָ ם יל ָ ם מה חסר ? השׁלימ וּ . • בּשׁבּת אילה לבשׁה בּג ם חדשׁים . ד ָ ד ִי • אילה מד ה את הנעל ם שׁל אמא . ד ָ ד ִי י ָ י • אמא למ ה את אילה שׁיר על הא ב . ד ָ ד ִי ב ָ ב ִי • אילה כּת ה את המלים שׁל השׁיר . ב ָ ב ִי שׁת ַ ם כּ ס ָה ג נ ָה מ ִס פּ ָ ר ַ ם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר