עמוד:58

כּתב וּ לפי הציוּר כּמ וֹ בּדגמה . העזר וּ בּמחסן . • כּ ַ מ ָה א ַג ָס ִים י ֵ שׁ בּ ַ ס ַלס ִל ָה ? בּסלסלה י שׁ חמשׁה אגסים . • כּ ַ מ ָה פּר ָח ִים י ֵ שׁ בּ ָ א ֲד ָנ ִית ? בּאדנית י שׁ • כּ ַ מ ָה פּ ַ ר פּ ָ ר ִים י ֵ שׁ ע ַל ה ַפּר ָח ִים ? • כּ ַ מ ָה שׁת ִיל ִים י ֵ שׁ בּ ָ ע ֲג ָל ָה ? • כּ ַ מ ָה נ ַע ֲל ַי ִם י ֵ שׁ בּ ַ ג ִנ ָה ? שׁ ִשׁ ָ ה • ח ֲמ ִ שׁ ָ ה • א ַח ַת • א ַר ְ בּ ָ ע ָה • שׁ ִ ב ְע ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר