עמוד:57

מה חסר בּמלה ? השׁלימ וּ כּ א וֹ כּ . ל ָה ת ָה פּ ָ ה פּית מה חסר בּמלה ? השׁלימ וּ כּ א וֹ כּי . ר ִית נ ָף ס ַ ן ס מה חסר ? השׁלימ וּ כּמ וֹ בּדגמה . • בּ ַ כּ ִ תה שׁל תמר י שׁ ארבּעים תלמידים . כּ ָ כּ • שׁחר תב רשׁימה שׁל שׁירים למסבּה . כּ ִ י כּ • בּרק ח ה לאילה ליד השׁער . כּ ָ כּ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר