עמוד:55

מה לֹא נכוֹן לפי הספּוּר ? הקיפ וּ את המלה הלֹא נכוֹנה בּכל משׁפּט . כּתב וּ את המשׁפּט הנכוֹן . • תמר נשׁארה עם סבּא . תמר נשׁארה עם אבּא . • ת ָמ ָר ח ָלמ ָה ע ַל מע ִיל . • תמר נרדמה על הגג . • אמא קנתה לתמר עגילים . כּתב וּ משׁפּטים מהמלים כּמ וֹ בּדגמה . ה ַמע ִיל ת ָמ ָר שׁ ֶ ל נ ִקר ַע ה ַי ָ שׁ ָ ן המעיל הישׁן שׁל תמר נקרע . עם נסע בּר אמא לעיר בּ ַ ר השׁקה הפּרחים את בּר בּ ַ ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר