עמוד:47

מה תמר עשׂתה ? מה אני עשׂיתי ? מה אני לֹא עשׂיתי ? כּתב וּ על עצמכם . תמר ת ָמ ָר ק ָמ ָה . ת ָמ ָר שׁ ָ תת ָה ח ָל ָב . תמר סדרה את התיק . תמר לקחה את הלחמניה . א ֲני א ֲנ ִי ק ַמת ִי א ֲנ ִי א ֲנ ִי א ֲנ ִי א ֲני , את ְ ו ְאתה . כּתב וּ כּל מלה בּמקוֹם המתאים . א ֲנ ִי ל ָק ַחת ִי א ַת ס ִ פּ ַ רת א ַת ָה א ָמ ַרת ָ ל ָק ַח ְת ִ י • א ָמ ַר ְ ת ָ • שׁ ַ ר ְ ת ָ • ס ִ פּ ַ ר ְ ת ְ • י ָ שׁ ַ ב ְת ְ • פּ ָ ח ַד ְת ִ י • ח ִ בּ ַ ק ְת ְ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר