עמוד:44

ת ִ י , ת ִ , ר ִ י , ר ִ , ב ִּ י , ב ִּ , ח ִ י , ח ִ ִ ח ח י ִ ח כּתב וּ כּמ וֹ בּדגמה . ת ִיק ת ִי ת ִי ת ִיק ר ִיס ִים ר ִי בּ ִ ני ָן בּ ִ מה שׁוֹמעים בּמלה ? כּ ִ תב וּ רי , בּ , תי א וֹ ח . פּר ָח ִים ח ִי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר