עמוד:41

איפה המלים ? הקיפ וּ כּמ וֹ בּדגמה . נ ְמ ָל ִים • פּ ִ יל • פּ ַ ר • א ַר ְ נ ָב • פּ ַ ר פּ ַ ר • ח ֲס ִיד ָה מה המלה ? סדר וּ את המלים כּמ וֹ בּדגמה . פּ ָ ה ס ַ ס ַ פּ ָ ה ד ָל ס ַנ ס ִי ד ָה ח ֲ נ ִית ר ַק ד ָ ק ָה נ שׁ ִ י ל ָה ה ַת ח ָ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר