עמוד:39

השׁלימ וּ לפי הסי פּ וּר . • ס ָבת ָא ס ִפּר ָ ה בּ ָ א ָה ל ַמס ִ בּ ָ ה שׁ ֶ ל ת ָמ ָר . • ס ָבת ָא שׁ ָ א ֲל ָה ר ָ קד ָה את תמר : למה לֹא ולֹא רקדת ? י ָ שׁ ַ בת שׁ ַ רת • סבתא ספּרה לסבּא : בּ ַ מס ִ בּ ָ ה ת ָמ ָר . ר ָ קד ָה ה ִת בּ ַ י שׁ ָ ה מה היה בּמ ְסבּה ? הקיפ וּ רק את הציוּרים שׁמתאימים לס פּ וּר . כּן א וֹ לֹא ? סמנ וּ כּמ וֹ בּדגמה . אילה רקדה ? שׁחר רקד ? נדב שׁר ? תמר שׁרה ? כּן לֹא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר