עמוד:36

ס ִ י , ס ִ , ס ָ , ס ַ , ס ְ ס ִיר ָה ס ִי ס ָבת ָא ס ָ מ ִס פּ ָ ר ָה ס ס ִי ס ָ ס מה שׁוֹמעים בּמלה ? כּ ִ תב וּ ס א וֹ ס ְ . בּאיז וֹ מלה שׁוֹמעים סי ? כּתב וּ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר