עמוד:35

מיני בּ ַ ר פּ ָ ח ַד מ ִמ ִינ ִי . ה ִיא נ ָבח ָה , ה ִיא ל ִקק ָה א ֶת ה ַ פּ ָ נ ִים שׁל בּר , היא תלשׁה דפּים , היא הפּילה את הדלי ... מיני תמיד הבהילה את בּר ! בּר לֹא אהב את מיני , אבל מיני אהבה את בּר ! השׁלימ וּ לפי הס פּ וּר . • מ ִינ ִי את הפּנים שׁל בּר . ל ִקק ָה ה ִ פּ ִ יל ָה • מ ִינ ִי דפּים . נ ָבח ָה ת ָל שׁ ָ ה • מ ִינ ִי א ֶת ה ַדל ִי . ה ִ פּ ִ יל ָה ה ִבה ִיל ָה • מ ִינ ִי א ֶת בּ ַ ר . ת ָל שׁ ָ ה א ָה ֲב ָה מה עשׂתה מיני ? הקיפ וּ רק את הציוּרים שׁמתאימים לס פּ וּר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר