עמוד:34

כּתב וּ את המלים כּמ וֹ בּדגמה . ה ִ ק שׁ ִ יב דל ִיק בה ִיל שׁא ִיר ה ִק שׁ ִ יב ה ִק שׁ ִ יב ָה מי אמר ? כּתב וּ משׁפּט מתאים בּכל בּלוֹן ( משׁפּט אחד לֹא מתאים ) . • מי השׁאיר קלפּה שׁל בּננה ? • מי הקשׁיב לשׁיר ? • אמא , מיני הבהילה את בּר !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר