עמוד:33

כּתב וּ כּל משׁפּט בּבּלוֹן המתאים . • תני לי יד , אמא שׁם . • בּב ַק ָ שׁ ָ ה ! מי היה בּפּרק ? כּ ִ תב וּ היה א וֹ הי ְתה , לֹא היה א וֹ לֹא היתה . ת ָמ ָר בּ ַפּ ַ רק . שׁ ַ ח ַר בּ ַפּ ַ רק . מ ַי ָה בּ ַפּ ַ רק . בּ ָ ר ָק בּ ַפּ ַ רק . נ ָד ָב בּ ַפּ ַ רק . א ַי ָל ָה בּ ַפּ ַ רק . בּ ַ ר בּ ַפּ ַ רק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר