עמוד:31

מי בּמשׁפּחה שׁל תמר ? כּתב וּ כּל משׁפּט בּבּלוֹן המתאים בּציוּר בּעמוּד . 30 • אני רמי , אבּא שׁל תמר . • אני נילי , אמא שׁל תמר . • אני מיקי , האח החיל שׁל תמר . • אני בּר , האח שׁל תמר . • אני מיני ! ענ וּ על השׁאלוֹת . מי אבּא שׁל תמר ? ר ָ מ ִי מי האח שׁל בּר ? מי הבּת שׁל רמי ? מי אמא שׁל מיקי ? מי האח שׁל מיקי ? א ַת בּ ַ מ ִ שׁפּ ָ ח ָה שׁל תמר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר