עמוד:27

ענ וּ לפי הס פּ וּר . מ ִי נ ָת ַן לת ָמ ָר פּ ִ ת ָה ? מ ָה ק ָר ָה ל ַ פּ ִ ת ָה שׁ ֶ ל ת ָמ ָר ? סוֹף לספּוּר . מתח וּ קו מכּל ציוּר למשׁפּט המתאים . • הפּיל נתן את הפּתה לפּילה . • תמר לקחה פּתה חדשׁה . • אבּא שׁאל את הפּיל : למה לקחת את הפּתה ? העתיק וּ את הסוֹף שׁמוֹצא חן בּעיניכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר