עמוד:24

מה שׁוֹמעים בּמלה ? הקיפ וּ . פּ ַ • פּ ִ י פּ ָ • פּ ִ י מ ִ • מ ל ָ • ל ִי איז וֹ מלה יוֹצאת דפן ? הקיפ וּ . פּ ָ ר ָה פּ ַ ר פּ ַ ר פּ ִ ת ָה פּ ִ יל מה מתאים לציוּר ? כּתב וּ . • תמר ואבּא שׁרים שׁיר . • אמא ואבּא שׁרים שׁיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר