עמוד:23

פ ִּ י , פ ִּ , פ ָּ , פ ַּ , פ ְּ פּ ִ יל פּ ִ י פּ ָ ר ָה פּ ָ פּק ָק פּ פּ ִ פּ ָ פּ בּאיז וֹ מלה שׁוֹמעים פּי ? כּתב וּ כּמ וֹ בּדגמה . מה שׁוֹמעים בּמלה ? כּ ִ תב וּ פּ א וֹ פּ ְ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר