עמוד:21

י שׁ מלה כּזאת בּעברית ? כּ ִ תב וּ י שׁ א וֹ אין . י ֵ שׁ ת ַלמ ִיד , ת ַרמ ִיל , ד ַחל ִיל , ת ַלמ ִיד ָה . ת ַרמ ִיל ָה . ד ַחל ִיל ָה . יחיד ורבּים . כּתב וּ כּמ וֹ בּדגמה . מ ַמת ָק מ ַמת ַק ִים א ַרנ ָק ת ַרמ ִיל ח ָל ִיל מה מתאים לציוּר ? מתח וּ קו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר