עמוד:20

ה ַ מ ִ לי ִ ו ֹ ת יש ֵׁ , א ֵ ין מה בּתר ְמיל ? כּתב וּ י שׁ א וֹ אין לפי הציוּר . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל א ַי ָל ָה ח ָל ִיל . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל א ַי ָל ָה ל ַחמ ָנ ִי ָה . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל א ַי ָל ָה מ ַמת ַק ִים . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל שׁ ַ ח ַר בּ ָ נ ָנ ָה . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל שׁ ַ ח ַר נ ַקנ ִיק ִי ָה . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל שׁ ַ ח ַר מ ַמת ַק ִים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר