עמוד:19

מי מסתכּל בּפּרחים בּכל לילה ? הקיפ וּ את הציוּר המתאים . מה מבקשׁת הלבנה מהעננים ? ציר וּ . לפי השׁיר , מה יראה מי שׁיצא אחרי הגשׁם אל הגן ? הקיפ וּ את הציוּר המתאים . לפי השׁיר , איז וֹ מלה מתאימה ליקינתוֹן ? הקיפ וּ . שׁ ַ תק ָן ל ָב ָן בּ ַ י שׁ ָ ן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר