עמוד:9

כּתב וּ משׁפּט מתאים לכל ציוּר . בּחר וּ מלים מהמחסן . א ַי ָל ָה • י ָ שׁ ַ ב • א ַ בּ ָ א • בּ ָ נ ָנ ָה • לת ָמ ָר • נ ָד ָב • לת ָמ ָר • נ ָתנ ָה • בּ ַ י ָם • נ ָת ַן • מ ַת ָנ ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר