עמוד:7

מה מתאים ? כּתב וּ משׁפּט מתאים מתחת לכל ציוּר . • אבּא נתן לאילה ארנק . • שׁחר נתן לאילה מחק . • א ַ בּ ָ א נ ָת ַן לא ַי ָל ָה א ַרנ ָב . • נדב קנה חלב . • נ ָד ָב ק ָנ ָה בּ ָ נ ָנ ָה . • נ ָד ָב ק ָנ ָה ק ַלמ ָר . • שׁחר ישׁב ליד אילה . • תמר ישׁבה ליד בּרק . • שׁחר ישׁב ליד תמר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר