עמוד:3

תכן הענינים ח ֲ ז ָר ָה 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח ֲ ז ָר ָה 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א ִי , א ִ , שׁ ִ י , שׁ ִ , ק ִי , ק ִ , נ ִי , נ ִ , ל ִי , ל ִ , מ ִי , מ ִ 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פּ ִ ז ְמוֹן ל ַי ָק ִינ ְתוֹן ( שׁ ִ יר ) 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה ַמ ִל ִיוֹת י ֵ שׁ , א ֵין 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פּ ִ י , פּ ִ , פּ ָ , פּ ַ , פּ ְ 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה שׁ ֶ ל פּ ִ יל ִים ( מ ֵיד ָע ) 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה ִי , ה ִ , ה ָ , ה ַ , ה ֲ 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ס ִי , ס ִ , ס ָ , ס ַ , ס ְ 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה ַפ ְס ָק ַת ח ַ שׁ ְ מ ַל ( ס ִ פּ וּר ) 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת ִי , ת ִ , ר ִי , ר ִ , בּ ִ י , בּ ִ , ח ִי , ח ִ 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג ִי , ג ִ , ג ָ , ג ַ , ג ְ 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ע ִי , ע ִ , ע ָ , ע ַ , ע ְ 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כּ ִ י , כּ ִ , כּ ָ , כּ ַ , כּ ְ 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד ִי , ד ִ , ב ִי , ב ִ , י ִ 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד ָנ ִי ג ִ בּ וֹר ( שׁ ִ יר ) 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צ ִי , צ ִ , צ ָ , צ ַ , צ ְ , ץ 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פ ִי , פ ִ , פ ָ , פ ַ , פ ְ , ף 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יוֹס ִי י ֶל ֶד שׁ ֶ ל ִי מ ֻצ ְל ָח ( שׁ ִ יר ) 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ ִי , כ ִ , כ ָ , כ ַ , כ ְ , ך 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יוֹא ָ שׁ ( שׁ ִ יר ) 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט ִי , ט ִ , ט ָ , ט ַ , ט ְ 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד ְב ָר ִים שׁ ֶכּ ֵ יף ל ַע ֲ שׂ וֹת ע ִם ס ַ בּ ָ א ו ְס ָב ְת ָא ( מ ֵיד ָע ) 92 . . . . . . . . . . ז ֶה ה ַט ָל ֶה שׁ ֶ ל ִי ( מ ֵיד ָע ) 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שׂ ִ י , שׂ ִ , שׂ ָ , שׂ ַ , שׂ ְ 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז ִי , ז ִ , ז ָ , ז ַ , ז ְ 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו ִי , ו ִ , ו ָ , ו ַ , ו ְ 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דוֹד ִי שׂ ִ מ ְח ָה ה ַמ ְב ֻל ְ בּ ָ ל ( שׁ ִ יר ס ִ פּ וּר ִי ) 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר