עמוד:13

ب معطى 9 أزرار . 2 من ٱ لزرار حمراء . 3 كم زرا أحمر يوجد؟ المجموع أزرار 2 أزرار حمراء 3 ج معطى 14 زرا . 5 من ٱ لزرار حمراء . 7 كم زرا أحمر يوجد؟ المجموع زرا 5 أزرار حمراء 7 د معطى 10 أزرار . 3 من ٱ لزرار حمراء . 10 كم زرا أحمر يوجد؟ المجموع أزرار 3 أزرار حمراء 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר