עמוד:12

ب قسم من كمية - كسور متنوعة مع ٱ ل ْم ُعل ﱢ م / ة . 1 أكملوا بواسطة عود ٱ لكسور . مثال المجموع 12 زرا 8 2 3 أزرار حمراء معطى 12 زرا . 2 من ٱ لزرار حمراء . 3 كم زرا أحمر يوجد ؟ 8 أزرار حمراء المقام هو ، 3 ولذلك نختار عود ٱ لأ ْث ْلاث ونقسم ٱ لأ ْز ْرار إلى 3 مجموعات متساوية . أ معطى 10 أزرار . 4 من ٱ لزرار حمراء . 5 كم زرا أحمر يوجد؟ البسط هو ، 2 ولذلك نلون مجموعتي . المجموع أزرار 4 أزرار حمراء 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר