עמוד:182

בדקו את עצמכם . 1 בכל סעיף נתונה צלע . השלימו את הסרטוט כך שיתקבל המצולע המבוקש . סרטטו את הגובה לצלע הנתונה . א מקבילית ששטחה 6 סמ " ר : 1 ס״מ ב משולש ששטחו 6 סמ " ר : בדיקה מדדו את אורכי הגבהים שסרטטתם . האם אורך הגובה של המשולש כפול מאורך הגובה של המקבילית ? . 2 לפניכם סרטוט של מלבן שבתוכו מסורטטת מקבילית צהובה . א . מה שטח המלבן ? ב . מה שטח המקבילית ? ג . מה השטח של כל אחד מהמשולשים הכחולים ? בדיקה האם שטח המקבילית גדול פי 8 מהשטח של כל אחד מהמשולשים הכחולים ? חישובים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר