עמוד:181

כך אפשר לחשב שטח של טרפז : משלימים את הסרטוט של הטרפז הנתון כך שתתקבל מקבילית הבנויה משני טרפזים כאלה . שטח הטרפז שווה למחצית שטח המקבילית . שימו לב , אורך צלע המקבילית הזאת שווה לסכום בסיסי הטרפז . שטח המקבילית הוא 16 סמ״ר . 16 : 2 = 8 שטח הטרפז הוא 8 סמ״ר . . 2 בכל סעיף השלימו את הטרפז למקבילית וחשבו את שטחה ואת שטח הטרפז . א 1 ס״מ שטחהמקבילית : סמ "ר שטחהטרפז : סמ "ר חישוב : ב 1 ס״מ שטחהמקבילית : סמ "ר שטחהטרפז : סמ "ר חישוב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר