עמוד:183

בדקו את עצמכם . 3 בכל סעיף סרטטו גובה לצלע המסומנת בכחול וחשבו את השטח . א השטח : סמ "ר תרגיל : ב השטח : סמ "ר תרגיל : בדיקה האם קיבלתם את אותו השטח בשני הסעיפים ? . 4 מה השטח של כל מלבן ? מה ההיקף שלו ? השלימו מתוך הרשימה שלמטה . א . מלבן שמידותיו הן 10 מ " מ ו 4 מ " מ השטח : ההיקף : יחידת מידה יחידת מידה ב . מלבן שמידותיו הן 10 ס " מ ו 40 ס " מ השטח : ההיקף : יחידת מידה יחידת מידה ג . מלבן שמידותיו הן 100 מ ' ו 40 מ ' השטח : ההיקף : יחידת מידה יחידת מידה ד . ריבוע שאורך צלעו הוא 100 מ ' השטח : ההיקף : יחידת מידה יחידת מידה ה . מלבן שמידותיו הן 10 מ׳ ו 100 מ׳ השטח : ההיקף : יחידת מידה יחידת מידה 100 ס״מ 10 דונם 4 דונם 1 דונם 220 מ׳ 40 מ״מ 40 סמ " ר 40 ס״מ 400 מ״ר 400 ממ״ר 28 מ״מ 280 מ׳ 400 סמ " ר 400 מ׳ 40 ממ "ר בדיקה הקיפו את כל המידות שהשתמשתם בהן . האם כל המידות שלא השתמשתם בהן נמצאות באותה שורה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר