עמוד:179

אתגר . 14 ענו על השאלות . א . אורך אחת מצלעות המקבילית הוא 6 ס " מ . הגובה לצלע הזאת הוא 3 ס " מ . > מה שטח המקבילית ? יחידת מידה > אורך הצלע האחרת של המקבילית הוא 9 ס " מ . מה הגובה לצלע הזאת ? יחידת מידה חישוב : ב . שטח המקבילית הוא 40 סמ " ר . אורך אחד הגבהים שלה הוא 4 ס " מ ואורך גובה אחר שלה הוא 8 ס " מ . > מה אורכי צלעות המקבילית ? , יחידתמידה יחידתמידה > מה היקף המקבילית ? יחידתמידה חישוב : ג . ההיקף של מעוין הוא 16 ס " מ . אורך אחד מגובהי המעוין הוא 3 ס " מ . > מה שטח המעוין ? יחידת מידה חישוב : ד . לפניכם סרטוט מוקטן של ריבוע צהוב שבתוכו מסורטט ריבוע כחול . > מה השטח של כל אחד מהמשולשים הצהובים ? יחידת מידה > מה שטח הריבוע הגדול ? יחידת מידה > מה שטח הריבוע הכחול ? יחידת מידה > מה אורך הצלע של הריבוע הכחול ? יחידת מידה חישוב : בדיקה אלה התשובות , לא לפי הסדר : 49 סמ " ר , 25 סמ " ר , 30 ס״מ , 18 סמ״ר , 10 ס״מ , 6 סמ " ר , 5 ס״מ , 2 ס״מ 12 , סמ " ר , 5 ס " מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר