עמוד:170

ד שטח של מקבילית עם המורה . 1 עמליה ויאיר אכלו עוגיות ופל . יאיר דיון עמליה למי יש עוגייה גדולה יותר ? איך אפשר לדעת ? איך אפשר למצוא את השטח המדויק של כל עוגייה ? גזרו את העוגיות שבחוברת האביזרים ( עמוד 19 ) ונסו למצוא דרך לחישוב השטח המדויק של כל עוגייה . . 2 השתמשו במקביליות שבחוברת האביזרים ( עמוד . ( 19 גזרו כל מקבילית והרכיבו ממנה מלבן . מה שטח המלבן שהתקבל ? מה שטח המקבילית ? השלימו . דיון האם יש אפשרויות שונות לחתוך מקבילית לאורך קווי הרשת ולהרכיב ממנה מלבן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר