עמוד:161

פעילות לכל הכיתה . 5 לפניכם משולש . גזרו שני משולשים כאלה משקף המשולשים שבחוברת האביזרים ( עמוד 18 ) ונסו להרכיב מהם מלבן ( יש לגזור את אחד המשולשים ) . א . מה שטח המלבן שהתקבל ? סמ " ר . ב . פי כמה שטח המלבן שקיבלתם גדול משטח המשולש ? פי . ג . מה שטח המשולש ? סמ " ר . אני לא צריך שני משולשים כאלה כדי לבנות מלבן , מספיק לי אחד . דיון האם גם אתם יכולים לגזור את שקף המשולש ולבנות מהחלקים שלו מלבן בדרך של איתי ? אם כן , האם שטח המשולש שהתקבל שווה לשטח המשולש שהתקבל בדרך הקודמת ? איתי עם המורה . 6 חשבו את שטח המשולש בשיטה של מיכל . 1 ס״מ שטחהמלבן : סמ״ר שטחהמשולש : סמ״ר אני מחלקת את המשולש לשני משולשים ישרי זווית ומשלימה כל אחד מהם למלבן . מיכל המלבן שהתקבל נקרא מלבן המתאים למשולש . דיון איך קוראים לקטע שבעזרתו חילקה מיכל את המשולש לשני משולשים ישרי זווית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר