עמוד:151

דונמים עם המורה . 23 הינה סרטוט מוקטן של השדה של חגי החקלאי : א . מהשטחושלהשדהשלחגי ? מ " ר . תרגיל : נהוג למדוד שטחי אדמה ביחידת מידה הנקראת דונם . 1 דונם 1 , 000 = מ " ר . ב . מה השטח של השדה של חגי בדונם ? דונם . ג . הינה סרטוטים מוקטנים של השדות של מספר חקלאים במושב כורמים : > לאיזה חקלאי יש שדה הקטן בשטחו מדונם ? > לאיזה חקלאי יש שדה הגדול בשטחו מדונם ? > לאילו חקלאים יש שדות השווים בשטחם לדונם ? ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר