עמוד:144

עם המורה . 8 מפית האוכל של דניאלה מכסה 3 שורות של משבצות , בכל שורה 5 משבצות . מפית האוכל של אוהד מכסה 3 שורות של משבצות , בכל שורה 6 משבצות . א . שערו : למי יש מפית אוכל גדולה יותר , לאוהד או לדניאלה ? ב . כמה משבצות בסך הכול כל מפית מכסה ? חשבו והשלימו . ֻ המפית של דניאלה מכסה משבצות . תרגיל : ֻ המפית של אוהד מכסה משבצות . תרגיל : . 9 שטחו של מלבן הוא 28 סמ " ר . אורך אחת מצלעותיו הוא 4 ס " מ . א . מה אורך הצלע הסמוכה לה ? יחידת מידה ב . מה היקפו של המלבן ? יחידת מידה . 10 היקפו של ריבוע הוא 28 ס " מ . א . מה אורך הצלע שלו ? יחידת מידה ב . מה שטחו ? יחידת מידה . 11 היקפו של מלבן הוא 24 ס " מ . צלע אחת של המלבן ארוכה פי 3 מהצלע הסמוכה לה . א . מה מידות המלבן ? , ב . מה שטחו של המלבן ? יחידת מידה חישובים : הידעתם ״סנטי״ היא מילה שפירושה ״מאית״ ( . ( סנטימטר אחד הוא מאית של מטר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר