עמוד:139

. 3 » מדדו , חשבו והשלימו את ההיקף ואת השטח של כל מלבן . א השטח : סמ "ר ההיקף : ס "מ חישובים : ב השטח : סמ "ר ההיקף : ס "מ חישובים : » סרטטו מלבנים לפי המבוקש . חשבו והשלימו את ההיקף ואת השטח של כל מלבן . אפשר להיעזר ברשת המשבצות המחיקה שבחוברת האביזרים ( עמוד . ) 21 > מלבן השווה בהיקפו למלבן הצהוב ושטחו קטן יותר : השטח : סמ "ר ההיקף : ס "מ > מלבן השווה בשטחו למלבן הוורוד והיקפו גדול יותר : השטח : סמ "ר ההיקף : ס "מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר