עמוד:121

ריצוף במצולעים חופפים משוכללים – מצולעים מסוגים שונים פעילות לכל הכיתה . 10 השתמשו במצולעים המשוכללים לריצוף . א . נסו לבנות ריצוף משני סוגים של מצולעים משוכללים . מאילו מצולעים הצלחתם לבנות ריצוף ? כתבו אפשרויות שונות : , , , ב . נסו לבנות ריצוף משלושה סוגים של מצולעים משוכללים . מאילו מצולעים הצלחתם לבנות ריצוף ? , , חידה . 11 רוני בנתה ריצוף משלושה סוגים של מצולעים משוכללים . בסרטוט שמשמאל מופיע רק חלק מהריצוף . סביב הקודקוד המודגש חסר מצולע משוכלל אחד . מהו ? בדקו בעזרת המצולעים לריצוף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר