עמוד:119

ב ריצוף במחומשים משוכללים חופפים האם אפשר לרצף במחומשים משוכללים ? אם כן : > כמה זוויות יש סביב כל קודקוד ? > מה גודל הזוויות במחומש משוכלל ? תרגיל : ג ריצוף במשושים משוכללים חופפים האם אפשר לרצף במשושים משוכללים ? אם כן : > כמה זוויות יש סביב כל קודקוד ? > מה גודל הזוויות במשושה משוכלל ? תרגיל : ד ריצוף במשובעים משוכללים חופפים האם אפשר לרצף ממשובעים משוכללים ? אם כן : > כמה זוויות יש סביב כל קודקוד ? > מה גודל הזוויות במשובע משוכלל ? תרגיל : ה ריצוף במתומנים משוכללים חופפים האם אפשר לרצף ממתומנים משוכללים ? אם כן : > כמה זוויות יש סביב כל קודקוד ? > מה גודל הזוויות במתומן משוכלל ? תרגיל : בדיקה האם הצלחתם לבנות ריצוף רק משלושה סוגים של מצולעים משוכללים , כולל הדוגמה ? » בדקו אם צדקתם בהשערותיכם בסעיף ב של פעילות , 7 עמוד . 117

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר