עמוד:117

מעכשיו נרצף אך ורק לפי שני הכללים של ציפי . פעילות לכל הכיתה . 6 השתמשו במצולעים המשוכללים לריצוף שבחוברת האביזרים ( עמודים . ( 37 - 27 » בנו ריצוף משלכם . » נסו לבנות את שני הריצופים האלה : א ריצוף ממשושים משוכללים וממשולשים משוכללים : האם הצלחתם ? ב ריצוף ממשובעים משוכללים ומריבועים : האם הצלחתם ? איזה משני הריצופים הצלחתם לבנות ? ריצוף במצולעים חופפים משוכללים – מצולע מסוג אחד . 7 א . קחו את כל המצולעים המשוכללים לריצוף . כתבו את סוגי המצולעים המשוכללים שמצאתם : ב . שערו : מאילו מהמצולעים המשוכללים האלה אפשר לבנות ריצוף לפי שני הכללים ? הקיפו : משולשים משוכללים בלבד משושים משוכללים בלבד ריבועים בלבד משובעים משוכללים בלבד מחומשים משוכללים בלבד מתומנים משוכללים בלבד בפעילות הבאה תבדקו את השערתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר