עמוד:116

כלל מספר : 2 כל המצולעים בריצוף צריכים להיות צמודים זה לזה לאורך צלע שלמה , כלומר כל קודקוד נוגע רק בקודקודים . ריצוף המתאים לכלל מספר : 2 ריצוף שאינו מתאים לכלל מספר : 2 . 5 הקיפו את הסעיפים המתאימים לכלל מספר 2 של ציפי . בדיקה האם הקפתם שני סעיפים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר