עמוד:111

עם המורה . 6 לפניכם סרטוט של סדרת מצולעים משוכללים . א . תארו את הסדרה : ב . השתמשו בסרגל . > התבוננו במצולעים שבסרטוט : האם ככל שלמצולע יש יותר צלעות כך הצלעות שלו ארוכות יותר ? . > מה היקף המשובע ? ס " מ . ג . בכמה ס " מ היקף המשובע ארוך מהיקף המשושה ? ס " מ . ד . אם נמשיך את הסרטוט של סדרת המצולעים , מה יהיה היקפו של המצולע המשוכלל שיש לו 50 צלעות ? ס " מ . ה . היקפו של אחד המצולעים בהמשך הסדרה הוא 90 ס " מ . כמה צלעות יש לו ? צלעות . ו . השתמשו במד הזווית או בשקף להשוואת זוויות . > השוו בין הזווית של המחומש לזווית של המשושה : באיזה מצולע הזווית גדולה יותר ? . > האם ככל שלמצולע משוכלל יש יותר צלעות כך הזוויות שלו גדולות יותר ? .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר