עמוד:105

. 13 קבעו עבור כל סעיף אם הקטע האדום הוא קו סימטרייה ואם הוא מחלק את המצולע לשני מצולעים חופפים . הקיפו . א קו סימטרייה / לא קו סימטרייה הצורות חופפות / הצורות אינן חופפות ב קו סימטרייה / לא קו סימטרייה הצורות חופפות / הצורות אינן חופפות ג קו סימטרייה / לא קו סימטרייה הצורות חופפות / הצורות אינן חופפות ד קו סימטרייה / לא קו סימטרייה הצורות חופפות / הצורות אינן חופפות ה קו סימטרייה / לא קו סימטרייה הצורות חופפות / הצורות אינן חופפות ו קו סימטרייה / לא קו סימטרייה הצורות חופפות / הצורות אינן חופפות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר