עמוד:104

עם המורה . 11 לפניכם צורות . א . מה משותף לכל הצורות ? ב . בכל צורה סרטטו קו המחלק אותה לשתי צורות חופפות . ג . האם כל הקווים שסרטטתם הם קווי סימטרייה ? דיון האם קו סימטרייה תמיד מחלק את הצורה לשתי צורות חופפות ? אתגר . 12 סרטטו בכל מלבן קטע שאינו קו סימטרייה המחלק את המלבן לשני מצולעים חופפים לפי המבוקש . א שני משולשים חופפים : ב שני מרובעים חופפים : דיון האם כל קו המחלק צורה לשתי צורות חופפות הוא גם קו סימטרייה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר