עמוד:96

גובה – סיכום הפרק גובה של משולש הוא קטע המחבר בין קודקוד לצלע שמולו ( או להמשכה ) ומאונך לה . הגובה יכול להיות בתוך המשולש , להתלכד עם צלע של המשולש או להיות מחוץ למשולש . לכל משולש יש שלושה גבהים : » במשולש חד זוויות שלושת הגבהים בתוך המשולש . » במשולש ישר זווית שניים מהגבהים מתלכדים עם צלעות המשולש . » במשולש קהה זווית שניים מהגבהים נמצאים מחוץ למשולש . גובה של מקבילית הוא קטע המחבר בין קודקוד לצלע שמולו ( או להמשכה ) ומאונך לה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר