עמוד:84

ג > מה סוג המשולש ? הקיפו : קהה זווית / ישר זווית / חד זוויות > כמה גבהים נמצאים בתוך המשולש ? כמה גבהים נמצאים מחוץ למשולש ? כמה גבהים מתלכדים עם צלעות המשולש ? . 7 בכל סעיף סרטטו משולש וגובה לפי המבוקש . א משולש קהה זווית שהגובה שלו נמצא מחוץ למשולש : ב משולש חד זוויות שהגובה שלו נמצא בתוך המשולש : ג משולש ישר זווית שהגובה שלו מתלכד עם צלע : חידות מספרים השלימו את המספר החסר . הסבירו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר