עמוד:83

עם המורה . 6 בפעילות הזאת נבדוק אם יש קשר בין סוג המשולש למיקום של גובהו . בכל סעיף המשולש מופיע שלוש פעמים ובכל משולש מודגש קודקוד אחר . בכל משולש סרטטו גובה מהקודקוד המודגש לצלע שמולו כך שיתקבלו שלושת הגבהים של המשולש . א > מה סוג המשולש ? הקיפו : קהה זווית / ישר זווית / חד זוויות > כמה גבהים נמצאים בתוך המשולש ? כמה גבהים נמצאים מחוץ למשולש ? כמה גבהים מתלכדים עם צלעות המשולש ? ב > מה סוג המשולש ? הקיפו : קהה זווית / ישר זווית / חד זוויות > כמה גבהים נמצאים בתוך המשולש ? כמה גבהים נמצאים מחוץ למשולש ? כמה גבהים מתלכדים עם צלעות המשולש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר