עמוד:82

גבהים מיוחדים במשולש עם המורה . 4 לפניכם משולשים ישרי זווית . בכל משולש צלע אחת מסומנת בכחול . הדגישו את הקודקוד שמול הצלע המסומנת וסרטטו גובה מהקודקוד שהדגשתם לצלע הזאת . דוגמה הגובה שהתקבל מתלכד עם אחת הצלעות . דיון הגובה התלכד עם הצלע בשני מקרים . מה משותף למקרים אלה ? . 5 לפניכם משולשים קהי זווית . בכל משולש צלע אחת מסומנת בכחול . הדגישו את הקודקוד שמול הצלע המסומנת וסרטטו גובה מהקודקוד שהדגשתם לצלע הזאת . לפי הצורך , המשיכו את הצלע בסרגל . דוגמה כדי לסרטט את הגובה המשכתי את הצלע בעזרת סרגל . הגובה שהתקבל נמצא מחוץ למשולש . דיון הגובה שהתקבל נמצא מחוץ למשולש בשני מקרים . מה משותף למקרים אלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר