עמוד:75

גובה תוכן העניינים א . ישרים מאונכים .................................................................................................... 76 ב . גובה של משולש ................................................................................................. 79 ג . גובה של מקבילית וגובה של טרפז ............................................................... 89 איך מודדים את הגובה של כלב יושב ? אביזרים לפרק סרגלי מקבילים - מצורפים לחוברת האביזרים סרגל משולש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר