עמוד:74

ריבוע : מרובע שכל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות באורכן . » יש לו שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו ולכן הוא מקבילית . » כל הזוויות שלו ישרות ולכן הוא מלבן . » כל הצלעות שלו שוות באורכן ולכן הוא מעוין . » יש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו ולכן הוא דלתון . » יש לו סימטרייה סיבובית . » האלכסונים שלו חוצים זה את זה , שווים זה לזה ומאונכים זה לזה . » כל אחד מהאלכסונים שלו הוא קו סימטרייה . דלתון : מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו . » יש לו אלכסון שהוא קו סימטרייה . » יש לו זוג זוויות נגדיות השוות זו לזו . » האלכסונים שלו מאונכים זה לזה . טרפז : מרובע שיש לו זוג אחד בלבד של צלעות המקבילות זו לזו . דלתון קעור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר